E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Previerka pripravenosti DHZ

Nádaoba s vodou a sútiažiaci

Previerka sa konala v areáli futbalového ihriska v Škrípove. Zúčastnili sa jej DHZ Nitrica - muži, DZH Nitrica - ženy, DHZ Diviacka Nová Ves - muži, DHZ Valaská Belá - muži.
Družstvá súťažili v dvoch disciplínach: štafeta a vodný útok.


Umiestnenie:

  1. Diviacka Nová Ves (výsledný čas 123)
  2. Valaská Belá (výsledný čas 126)
  3. Nitrica - muži (výsledný čas 130)
  4. Nitrica - ženy (výsledný čas 155)

Zároveň prebiehala súťaž "O putovný pohár starostu obce v hasičskom športe".Súťažilo sa v disciplíne vodný útok, ktorý absolvovali v dvoch kolách.

Umiestnenie:

  1. Diviacka Nová Ves
  2. Nitrica - muži
  3. Valaská Belá
  4. Nitrica - ženy

Vo funkcii rozhodcov pracovali: Jozef Siekel - veliteľ okrsku č. 1, Milan Jančo - inštruktor okrsku č. 1, Ján Mulinka - vedúci mládeže DHZ Valaská Belá a Juraj Vaško - predseda DHZ Diviacka Nová Ves.

Pre všetkých účastníkov pripravili domáci usporiadatelia občerstvenie.

HORE