E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Pochovávanie basy

Po ukončení fašiangového sprievodu a detskej diskotéke sa od 20.00 h konala v kultúrnom dome fašiangová zábava. Do tanca hrala skupina M+M zo susednej dedinky Čavoj. Veselo bolo az do 23. hodiny. Potom za tichého pochodu vošiel do sály kultúrneho domu smútočný sprievod, pretože symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy. Po smútočnom obrade o 24.00 h sprievod odišiel a nastal 40-dňový pôst.

HORE