E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Pietny akt pri príležitosti 76. výročia SNP

IMG_20200829_105802

Tak Zbohom. Musím už ísť.
Každú chvíľu čas nám do boja zavelí.
Neplač toľko. Poutieraj si slzy
a odprevaď ma iba do dverí.

Neboj sa. Vrátim sa.
Z plameňov a dymu boja z diaľky hmlistej
vrátim sa k tebe.
K briezke smutnolistej...


29. augusta 2020 sme si v areáli Pamätníka SNP na Homôlke pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania.

V nadväznosti na udalosti uplynulých mesiacov sa toto podujatie konalo v osobitnom režime.

O 11,00 hod. predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Valaskej Belej pán Július Podskoč spolu s tromi členmi organizácie položili k pamätníku veniec.
Po krátkom príhovore si minútou ticha uctili pamiatku tých, ktorí obetovali svoje životy počas slovenského národného povstania.

S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.

HORE