E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Pietny akt pri príležitosti 75. výročia SNP

20191116_133952

Občianske združenie "Za krajší Gápel" usporiadalo v sobotu 16. novembra 2019 v časti obce Valaská Belá - Gápel pietny akt, pri ktorom sme si pripomenuli obete SNP - partizánov bojujúcich v Strážovských vrchoch.

Počas pietneho aktu sa prítomným prihovorila pani Oľga Andeleková - predsedkyňa OZ "Za krajší Gápel", starosta obce Valaská Belá Ing. Miloš Cúcik a pán Július Podskoč - predseda ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Vo svojich príhovoroch poukázali na význam SNP, na to, že v povstaní Slováci dokázali sebe i svetu svoju svojbytnosť a národnú existenciu, prejavili skutočné vlastenectvo i solidaritu s antifašistami celého sveta.
Zároveň vyslovili poďakovanie všetkým, ktorí s nasadením vlastného života a zdravia bránili slobodu, demokraciu a česť svojho národa.

Históriu bojov v osade Gápel prítomným priblížil vo svojom príhovore rodák z Gápla JUDr. Ľubomír Grošaft.

Obyvatelia osady telesné pozostatky padlých uložili do masového hrobu na miestnom cintoríne. Po ich exhumácií 14. júna 1945 boli ich ostatky preložené do rakiev a pietne pochované na tomto mieste.

Masový hrob ľudských ostatkov vojnových obetí je symbolom úcty k mŕtvym, ktorí bojovali a obetovali svoje životy v SNP a odkazom pre nás a ďalšie generácie udržiavať a chrániť hodnoty mieru, slobody a spravodlivosti.

Priložené fotografie

HORE