E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Peter Dušička SVD

Peter Dušička SVD

Narodil sa 16. februára 1964 v Bojniciach. Študoval v diecéznom seminári v Bratislave, roku 1990 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova a bol vysvätený za kňaza. Štyri roky pôsobil v Nitrianskej diecéze a od roku 1994 sa venoval formácii budúcich misionárov.

V rokoch 1999 - 2000 študoval v Inštitúte pre rehoľnú formáciu v Spojených štátoch amerických. Pol roka pracoval na juhu USA s komunitou Afroameričanov. Od roku 2000 pôsobil v noviciáte vo Vidinej. Za jeho pôsobenia vo farnosti Močenok bol vybudovaný kostol v Hornej Kráľovej. V súčasnosti je provinciálom v Nitre na Kalvárií.

HORE