E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oznámenie k zberu odpadu v obci

Vážení občania,  netriafajte do čierneho!

Čierne kontajnery sú úrčené výlučne pre zmesový komunálny odpad, ktorý nie je ďalej recyklovateľný. Každý typ recyklovateľného odpadu - papier, plasty, sklo, kovy - má svoj vlastný farebný kontajner. 

V obci sú rozmiestnené farebné kontajnery na triedený odpad. Ostatný odpad, napr. objemový odpad, opotrebované pneumatiky, použitý kuchynský olej, drevo a elektroodpad môžete odovzdať na zbernom mieste.

Zberné miesto sa nachádza v areáli bývalej Ľudovej tvorby. Je otvorené každú sobotu v čase od 13,00 hod do 16,00 hod.

V zbernom mieste je možné odovzdať aj drobný stavebný odpad, a to za poplatok 0,04 €/kg odpadu.

V prípade nesprávneho triedenia odpadov, príp. jeho vyhadzovaním v okolí kontajnerov a vo voľnej prírode, vznikajú obci Valaská Belá ďalšie náklady, nakoľko netriedený odpad je považovaný za zmesový komunálny odpad a jeho umiestnenie na skládke odpadov je veľmi nákladné.

Vážení občania, žiadame  Vás  o správne triedenie odpadov, čím prispejete nielen k zníženiu nákladov obce ale najmä k ochrane nášho životného prostredia.


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 02. 2019  Triedenie odpadov - elektrozariadenia a batérie125 kB [pdf]
21. 02. 2019  Triedenie odpadov - papier a plasty137 kB [pdf]
21. 02. 2019  Triedenie odpadov - sklo a kovy124 kB [pdf]

HORE