E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania

DSCN6202

Po horách i dolinách, bolo vtedy vidieť stan,
a pred každým s puškou v ruke stál na stráži partizán.
Podlá čižma fašistická, keď gniavila našu zem,
zavolali naše hory: Poďte chlapci, poďte sem!
Čo im vtedy drahé bolo, všetko doma nechali,
vzali zbrane a otčinu ujarmenú bránili.

A keď prišla slobodienka, keď rozkvitol mieru kvet,
všetkým sa nám vtedy zdalo, že sa zrodil nový svet.


Obec Valaská Belá, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,  Dobrovoľný hasičský zbor Valaská Belá a Folklórna skupina Belanka  pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania usporiadali 29. augusta 2018 spomienkový akt pri Pamätníku SNP na Homôlke.
Po položení venca k pamätníku SNP zazneli tóny slovenskej hymny.
Starosta obce Ing. Miloš Cúcik a predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Valaskej Belej pán Július Podskoč sa prihovorili všetkým zúčastnením a pripomenuli potrebu nezabúdať na tento deň, keď naši predkovia bojovali za nás, za naše rodiny.
Po príhovoroch nasledovala minúta ticha, ktorá patrila všetkým tým, čo obetovali svoje životy počas slovenského národného povstania.
V závere spomienkovej slávnosti zazneli piesne s vojnovou tematikou v podaní FS Belanka.


Mgr. Mária Repková
odd. kultúrnych služieb

HORE