E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oslavy 695. výročia 1. písomnej zmienky o obci Valaská Belá

V dňoch 5. a 6. júla 2019 sme si pripomenuli 695. výročie 1. písomnej zmienky o obci Valaská Belá. Zároveň s výročím obce sme oslávili aj 110. výročie vzniku DHZ Valaská Belá, 70. výročie vzniku ZŠ Valaská Belá a 35. výročie vzniku FS Belanka.

Oslavy začali v piatok 5. júla slávnostným krojovaným sprievodom. Účastníci sprievodu sa zúčastnil slávnostnej sv. omše v kostole sv. Michala. Do sprievodu sa zapojili aj členovia DHZ a ich hostia kolegovia z Nemecka.                                 

O 16,00 hod sa v kultúrnom dome konala schôdza hasičov, na ktorú boli pozvaní aj členovia z okolitých obcí. Večer o 20,00 hod sa začala tanečná zábava, kde hrala hudobná skupina TRITON.


V sobotu 6. júla oslavy pokračovali sprievodom obcou, ktorý tvorili členovia FS Belanka, členovia DHZ a Detská dychová hudba Hradišťanka.
Hlavný program prebiehal v parku pred budovou obecného úradu. V bohatom kutlúrnom programe vystúpili: moderátor a zabávač Števo Hruštinec, FS Belanka, žiaci zo ZŠ s MŠ Valaská Belá - deti z divadelného krúžku a Detský FS Belanček, FS Markovac z Chorvátska, duo Lukáš Sobota a Petra Furková. V závere programu vystúpila hudobná skupina Hrdza.

Pre návštevníkov boli pripravené stánky ľud. remeselníkov, občerstvenie a príjemná atmosféra.                                    

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, zúčastnením občanom, hosťom a predovšetkým sponzorom za spoluprácu, ktorí nám svojou účasťou pomohli pri tomto podujatí.


Mgr. Mária Repková                                          
odd. kult. služieb                    

V nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť video z osláv v našej obci. Videá sú zverejnené so súhlasom autorov.
https://www.youtube.com/watch?v=3UrJLvsmR7g&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=cbp9ILNyFkQ


HORE