E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oslavy 64. výročia SNP

 

Na tomto mieste, v tejto chvíli
a v tomto veku pokojne postoj,
ticho pobudni
a pohľadaj sa v práci svojich dní...
Pokojne prejdi krajom,
kde ľudia rástli z odvahy
každý deň pasovaním sa za hrdinov -
vstupujúc smrti na prahy...

V piatok 29. augusta o 11,00 h sa pri príležitosti 64. výročia Slovenského národného povstania pri Pamätníku na Homôlke konal pietny akt kladenia vencov. Pamätník sa stal tradičným miestom úcty a spomienky na dni povstania... nebadaná udalosť pre mladých, no silná spomienka pre starších.

Úvodné slovo patrilo riaditeľke Miestneho kultúrneho strediska Elene Kopčanovej, ktorá privítala prítomných a odovzdala slovo poslankyni obce Mgr. Bibiáne Pružincovej. Vo svojom príhovore vyzdvihla význam a veľkosť Slovenského národného povstania v histórií Slovenska i to, že navždy ostane svedectvom o odvahe Slovákov pre mladé pokolenia.
Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku účastníkov povstania i najvyššiu obeť tých, ktorí v Slovenskom národnom povstaní padli.

Oslavy boli obohatené vystúpením členov FS Belanka. Piesne o partizánoch, o Slovensku a o mieri v ich podaní umocnili atmosféru spomienky na padlých v Slovenskom národnom povstaní.

HORE