E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Október - mesiac úcty k starším

201810011411160star_e02cce_md

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

V nedeľu 29. októbra 2023 sa v Kine Slovan vo Valaskej Belej uskutočnilo kultúrne podujatie pri príležitosti vzdania úcty starším. Prítomných privítala Bc. Radka Kohútová a odovzdala slovo starostovi obce Ing. Milošovi Cúcikovi. Vo svojom príhovore vyjadril úctu k celoživotnej práci a zaželal im veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré majú pred sebou, ich prežitie v obklopení láskou, úctou a pozornosťou najbližších.
Starkým poďakovali aj žiaci Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej - deti z  folklórneho krúžku pod vedením Mgr. Petry Furkovej a folklórna skupina Belanka.

Všetkým účinkujúcim a zúčastneným ďakujeme.

Bc. Radka Kohútová
odd. kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE