E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Nositelia tradícií - krajská prehliadka folklórnych skupín

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zorganizovalo prehliadku folklórnych skupín Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom Valaská Belá.
Krajskej prehliadke predchádzali okresné kolá.

Víťazi okresných súťaží:

  • Bukovina (Kšinná)
  • Hájiček (Chrenovec-Brusno)
  • Kýčer (Turá Lúka)
  • Limbora (Prečín)
  • Sebedražanka (Sebedražie)
  • Večernica (Trenčianska Turá)
  • Vrchárka (Čavoj)

 

HORE