E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Návrh VZN Obce Valaská Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obce


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
25. 11. 2020  Návrh VZN480 kB [pdf]

HORE