E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stretnutie s Mikulášom

Program začal o 16.00 hod a bol pripravený pre všetky deti a detičky, ktoré celý rok poslúchali. Hneď na začiatku deti veľkým potleskom privítali Mikuláša, ktorý prišiel aj so svojimi dvoma pomocníkmi - anjelom a čertom.
Mikuláš sa deťom prihovoril, usadil sa a spoločne s deťmi si pozreli peknú hranú rozprávkuO Šípkovej Ruženke.Zahrali ju žiaci z divadelného krúžku zo ZŠ s MŠ pod vedením Mgr. Gabriely Furkovej a Mgr. Jany Nemčekovej.

Po skončení rozprávky dostalo každé dieťa od Mikuláša sladký balíček a potom sa všetci presunuli do centra obce. Tu už na deti čakal pripravený vianočný stromček.

Vianočnú atmosféru navodili koledy, zapálené prskavky, detská radosť a smiech.
Celé podujatie zavŕšila najkrajšia pieseň Vianoc"Tichá noc, svätá noc" a deťmi očakávané rozsvietenie vianočného stromčeka v centre obce.


Mgr. Denisa Vašková
MKS Valaská Belá

 

HORE