E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mesiac úcty k starším

Ucta-k-starsim-2020

Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako jeseň,
keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami.

Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia,
ako pohladenie starého otca či starej mamy,
nieto šťastnejších chvíľ ako keď sú s nami.


V nedeľu 16. októbra 2022 sa kultúrnom dome vo Valaskej Belej uskutočnilo príjemné kultúrne podujatie pri príležitosti vzdania úcty starším. Prítomných privítala Bc. Radka Kohútová a odovzdala slovo starostovi obce Ing. Milošovi Cúcikovi, ktorý vo svojom príhovore vyjadril úctu k celoživotnej práci našich starých rodičov a vyslovil im poďakovanie za všetko, čo pre nás urobili a ešte robia. Zaželal im veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré majú pred sebou, ich prežitie v obklopení láskou, úctou a pozornosťou najbližších.

Starkým poďakovali aj žiaci Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej - deti z divadelného a folklórneho krúžku pod vedením Mgr. Petry Furkovej a Mgr. Dominiky Furkovej. Prítomných potešili rozprávkou O repke a predstavením Kubo.

V závere sa zmesou ľudových piesní prítomným predstavil pán Vlado Olejka.


Bc. Radka Kohútová
odd. kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE