E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mesiac úcty k starším

V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka miestneho kultúrneho strediska Elena Kopčanová a starosta obce Ing. Jozef Mulinka.

Stretnutie spríjemnili svojim vystúpením členovia FS Belanka, deti z detského folklórneho súboru pri Základnej škole vo Valaskej Belej a žiaci Základnej umeleckej školy.
Pre všetkých prítomných bolo pripravené malé občerstvenie, po ktorom nasledovala zdravotná prednáška.

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami - veď boli dni radosti a boli aj smútky.

Dnešná oslava života našich starších spolupobčanov bola hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje úctu a obdiv. S radosťou a potešením bola pre nich pripravená táto malá slávnosť, na ktorú (ako dúfame) im ostanú pekné spomienky.

HORE