E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mesiac úcty k starším

V utorok 4. novembra 2008 sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, i keď trošku oneskorene, konalo v zasadačke miestneho obecného úradu posedenie spojené s lekárskou prednáškou.
Posedenie otvorili básňami venovanými babičke a deduškovi žiačky základnej školy Želka Grošaftová a Mirka Mihálová. Po piesni v podaní členiek FS Belanka Márie Podskočovej a Márie Mulinkovej "Láska, bože láska" prítomných privítala slovami básne riaditeľka MKS Elena Kopčanová.

"Vysoký vek tají múdrosť života.
Bielučký vlas skrýva dávne starosti.
Útrapy do tváre vpísal čas.
Len srdce je ešte mladé a dobré,
štedro rozdáva lásku
a neradno o priazeň žobre.
Takí sú naši starí otcovia a staré mamy."

Po príhovore starostu obce Ing. Jozefa Mulinku sa predstavili žiaci ľudovej školy umenia v Ilave so svojim učiteľom Petrom Peťovským hrou na akordeóne a keyborde a FS Belanka zmesou ľudových piesní.

Nakoniec nasledovala prednáška MUDr. Kajetána Pinďáka, ktorý hovoril o chorobách ľudí v staršom veku. Upozornil najmä na nebezpečenstvo infarktu a mozgovej príhody, ako aj na to ako im predchádzať a ako sa správne stravovať.

HORE