E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Rozprávkový deň detí

Vstup do rozprávkového lesa

Program začal o 10.00 h cestou cezRozprávkový les,ktorý si pre deti pripravili žiaci z divadelného krúžku zo Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej. Deti prechádzali lesíkom cez viaceré stanoviská, na ktorých sa stretali s rôznymi rozprávkovými bytosťami, mnohými súťažnými úlohami aj sladkými odmenami. Každé dieťa, ktoré absolvovalo cestuRozprávkovým lesom, bolo v cieli odmenené sladkým balíčkom, hotdogom a nápojom.

Okrem rozprávkových bytostí prišli za deťmi v nedeľu aj skutoční záchranári, hasiči, poľovníci a policajti. Deti sa prostredníctvom zaujímavých ukážok oboznámili s prácou, ktorú vykonávajú v každodennom živote.
Záchranári naučili nielen deti, ale aj dospelých, ako poskytnúť prvú pomoc. Hasiči umožnili deťom sadnúť si do hasičského auta, vyskúšať si aj hasičskú striekačku aj výstroj.
Poľovníci zas ukázali deťom streľbu zo vzduchovky, ktorú si mohli aj samé skúsiť.

Počasie nám prialo, až na jednu búrku, ktorú sme spoločne prečkali. A oplatilo sa. Pretože po nej sa deti dočkali ukážok polície, psovodov a výcviku policajných psov.

Na záver si deti zaspievali a zatancovali so Šašom Fifom a Vierkou, ktorí potešili deti svojim pesničkovým divadielkom.

Počas celého programu sa deti mohli vyšantiť na trampolíne a skákacom hrade so šmykľavkou. Na svoje tváričky si mohli nechať namaľovať rôzne pestré obrázky na ich želanie.

K deťom neodmysliteľne patria aj sladkosti, hračky a zábava. Preto v tento ich deň nesmeli chýbať ani pukance, cukrová vata, hotdogy, guláš, veľa hier a veselá hudba.

Veríme, že si deti z tohto dňa odniesli veľa pekných zážitkov a dobrú náladu.

 

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom podujatia a spoluorganizátorom podujatia. Aj vďaka nim mohli naše deti zažiť pekný deň, plný sladkostí, darčekov, výhier a hlavne nových vedomostí a nezabudnuteľných zážitkov.

Sponzori podujatia:

 • Andrea Bystrická Valaská Belá
 • COOP Jednota Valaská Belá
 • Drogéria Ján Ivin Valaská Belá
 • Generali Poisťovňa a.s.
 • Ing. Renáta Púryová, R+Z Valaská Belá
 • Poľovnícke združenie Valaská Belá
 • Politická strana SNS Valaská Belá
 • Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej, PS Valaská Belá

·       

Spoluorganizátori podujatia: 

 • Hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá
 • Záchranári zo záchrannej zdravotnej služby FALCK Nováky
 • Policajti a psovodi z OR PZ Prievidza
 • Policajti z OO PZ Nitrianske Rudno
 • Poľovníci z Poľovníckeho združenia Valaská Belá
 • Žiaci z divadelného krúžku ZŠ s MŠ Valaská Belá
 • TJ Štart Krištáľ Valaská Belá

 

Mgr. Denisa Vašková
oddelenie kultúrnych služieb

·   

 

Priložené fotografie

HORE