E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Medzinárodný deň detí

Podujatie organizovalo Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej v spolupráci s Obecným úradom vo Valaskej Belej, TJ Štart Krištáľ Valaská Belá, Folklórnou skupinou Belanka, Poľovníckym združením a Dobrovoľným hasičským zborom.

Pre deti bola pripravená rozprávka O Červenej čiapočke. Po jej ukončení si deti mohli vyskúšať hasenie domčeka. Potom nasledoval zásah DHZ a striekanie z vodného dela. Členovia Poľovníckeho združenia pripravili pre deti súťaž v strieľaní do balónov.

Pre deti boli pripravené aj rôzne loptové hry a súťaže. Počas osláv sa deti aj všetci prítomní mohli posilniť chutným gulášom.

Za poskytnutie vecných a finančných darov ďakujeme sponzorom: Poľnovníckemu združeniu vo Valaskej Belej, Urbárskemu spoločenstvu Valaská Belá, starostovi obce Ing. Milošovi Cúcikovi, Jánovi Ivinovi, Antonovi Vrbanovi, Antonovi Blahovi, Ing. Renáte Púryovej a Andrei Bystrickej.

 

Katarína Hanková
MKS Valaská Belá

HORE