E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Medzinárodný deň detí

Podujatie pripravilo Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej v spolupráci s Obcou Valaská Belá, TJ Štart Krištáľ Valaská Belá, FS Belanka, Poľovníckym združením Valaská Belá, Dobrovoľným hasičským zborom Valaská Belá a policajným zborom.

Pre deti bola pripravená cesta "rozprávkovým lesom", kde ich čakali rôzne stanovištia s obľúbenými rozprávkovými postavičkami.
Za správnu odpoveď na hádanku dostalo každé dieťa sladkú odmenu.

Po úspešnom absolvovaní rozprávkového lesa nasledovalo občerstvenie v podobe chutného gulášu. Potom si deti mohli vyskúšať svoju šikovnosť a rýchlosť v rôznych súťažiach.
Na záver podujatia bola pre deti a mládež pripravená diskozábava.

 

Katarína Hanková
Miestne kultúrne stredisko
Valaská Belá

HORE