E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Medzinárodný deň detí

Aj tento rok sa členovia DHZ zúčastnili osláv Medzinárodného dňa detí, organizovaných Miestnym kultúrnym strediskom vo Valaskej Belej.
Pri príležitosti sviatku detí pripravili pre najmenších súťaže a malí hasiči za asistencie dospelých predviedli cvičný zásah.
Najväčší zážitok mali deti z toho, že si mohli vyskúšať požiarnu techniku - vodné delo, prezrieť hasičské vozidlá - AVIU a TATRU.

HORE