E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stavanie mája

 

"Sadíme my máje,
čo nám dajú za ne.
Pálenky červenej,
do krbky hlinenej.
Máj, máj, máj zelený,
pod oblôčkom sadený..."

 

Folklórka skupina Belanka a žiačky Základnej školy vo Valaskej Belej svojim nádherným spevom široko-ďaleko oznamovali, že sa v našej obci opäť koná kultúrne podujatie stavanie mája.

Sprievod začal pri kultúrnom dome a pokračoval na námestie obce. Všetkých, ktorí sa podujatia zúčastnili, privítal starosta obce Ing. Miloš Cúcik.

Žiačky základnej školy za spevu ľudových piesní máj ozdobili pestrofarebnými stuhami. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru spolu so zamestnanancami obce máj potom postavili.

Počas stavania mája zazneli piesne:

  • Chodíme, chodíme hore po dedine
  • Horička zelená
  • Dolina, dolina
  • Kolo nás, popred nás
  • Sadíme my máje
  • Okolo mlyna voda sa točí
  • Kto chce cez chotár
  • Cez tú Belú bystrá voda
  • Žala Anička, žala trávu
  • Deň sa už kvečeru chýli

Po ukončení podujatia sa v kultúrnom dome uskutočnil majáles.

HORE