E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Cena pre katolíckeho kňaza

Páter Sebastián Labo

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal 7. januára v historických priestoroch Slovenskej národnej rady v Bratislave najvyššie štátne vyznamenania.
Medzi dvadsiatimi ocenenými z rôznych oblastí vedeckého, kultúrneho a spoločenského života bol aj katolícky kňaz páter Sebastian Labo, rodák z Valaskej Belej. Za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj sa stal nositeľom vyznamenania Pribinov kríž III. triedy.

Páter Sebastian Labo je širokej verejnosti známy predovšetkým ako autor kníh o pápežovi Jánovi Pavlovi II.
"Ja pracujem ako jezuita podľa hesla nášho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly ,Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu´.
Ale keď ma aj národ prostredníctvom prezidenta republiky ocení vyznamenaním za moje úsilie, tak ma to, samozrejme, nesmierne teší a vážim si to," uviedol páter Labo.

HORE