E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Sv. Cyril a Metod – misionári, slovanskí vierozvestci, spolupatróni Európy, ... prišli na územie Veľkej Moravy v roku 863, aby  na našom území šírili kresťanstvo a kultúru.
5. júl je na Slovensku štátnym sviatkom a oslavou ich príchodu. Zostavili písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny biblické a liturgické texty.
„Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy.
V ich výrokoch sú slová múdrosti; Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje.“

 

Mgr. Denisa Vašková
MKS Valaská Belá

HORE