E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Krištáľ - sklárske výrobné družstvo

V roku 1955 Gápel ako výrobné stredisko zápasil s pretrvávajúcimi problémami. Preto Ľudová tvorba, ktorá v roku 1955 obnovila výrobu v Gápli, dospela k názoru, že v Gápli sa nemôže brúsiť olovnatý krištáľ. Požiadala o pridelenie kvóty na postavenie dreveného domu priamo vo Valaskej Belej. Výrobu brúseného krištáľu z Gápla do Valaskej Belej presťahovali 15. januára 1956.

29. septembra 1956 bolo vo Valaskej Belej založené nové výrobné družstvo na výrobu olovnatého krištáľu pod názvom Krištáľ - sklárske ľudové družstvo Valaská Belá, okres Ilava.V tento deň bol na ustanovujúcom valnom zhromaždení vymedzený predmet pracovnej náplne družstva: orientácia na brúsenie olovnatého krištáľu všetkého druhu, výroba ozdobných zrkadiel, zasklievnie okien a výroba všetkého toho, čoho sa budú domáhať pracujúci (podnikový archív KSVZ Zvolen, archív. fond XII/1-1956).

Výroba sa uskutočňovala v drevenom dome so zastaraným až primitívnym zariadením a strojovým vybavením. Stroje sa zaobstarávali zčasti z bývalého Slovusu v Gápli, väčšinou však od rôznych likvidovaných podnikov sklárskeho priemyslu v severných Čechách. Začalo pracovať 5 brusičov, 1 šajbár, 3 učni. O pár týždňov pribudli ďalší.

V roku 1965 sa družstvo presťahovalo do nových priestorov. Keď oslavovalo 15. výročie založenia družstva (1971), počet z 24 zakladajúcich členov vzrástol až na 243 členov. V roku 1984 prekročilo družstvo hranicu 400 pracovníkov. Problém stabilizácie pracovníkov vo výrobe doriešilo vedenie družstva postavením dvoch 12-bytových jednotiek, do ktorých sa v tomto roku nasťahovali prví obyvatelia - zamestnanci družstva.

V roku 1968 získalo družstvo Krištáľ zásluhou kvality svojej výroby názov Sklárske družstvo umeleckej výroby.Brúsené sklo, ale aj maľovaný porcelán, o ktorý rozšírili svoju výrobu, sa tešilo pomerne veľkému záujmu domácich odberateľov v predajniach Krištáľu - v Prievidzi, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Zvolene, Štúrove, Komárne, Vrábľoch atď. Zabezpečný bol aj export výrobkov napr. do USA, Nemecka, Francúzska, Talianska, Švajčiarska a Rakúska.

V roku 1976 vybudovalo družstvo novú prevádzku v Prievidzi - Vlčích kútoch.Prácu tu našlo 25 brusičov, zväčša žien, ktoré bývajú v Prievidzi alebo jej okolí.

V roku 1996 bola vybudovaná sklárska huta.Začala sa ručná výroba skla.

Posun v zvyklostiach postrčil najmenšiu slovenskú sklársku hutu do konkurzu. Od začiatku roka 2003 jej výrobu olovnatého skla vlastnila spoločnosť Kelli, a. s., Valaská Belá. Naďalej sa uskutočňovla iba ručná výroba skla. Noví majitelia museli investovať do novej technológie. Zmeny si vyžiadali polročnú odstávku.

Naposledy firma fungovala pod názvom Crystal Bela, a. s., a zamestnávala okolo 120 pracovníkov. Zaoberala sa brúsením skla. Svoje produkty vyvážala do Talianska, Južnej Afriky, Anglicka, Nórska, Nemecka, ČR, Japonska. Momentále ešte existuje torzo starého VD Krištáľ Valaská Belá.

Tak, ako podnik postupne upadal, bolo prepustených mnoho remeselníkov a odborníkov na prácu so sklom. Jednou zo šancí bolo založenie vlastnej firmy. Takto vzniklo v obci niekoľko malých firiemna brúsenie a maľbu skla, na zasklievanie, na výrobu zrkadiel a pod. Dnes je ich v obci sedem.


Zdroj:
Kronika obce Valaská Belá
30 rokov SVK Krištáľ Valaská Belá, 1986

HORE