E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Koncert ľudovej hudby KOLLÁROVCI

Zoskupenie kapely tvorili piati členovia, z toho traja bratia Kollárovci - PhDr. Tomáš Kollár, PaedDr. Štefan Kollár a Bc. Marek Kollár.
Pestré bolo aj ich nástrojové obsadenie - husle, soprán saxofón, cimbal, akoreón, kontrabas a bicie.

V ich podaní si prítomní mohli vypočuť skladby z klasickej či populárnej hudby, no nechýbala ani vlastná tvorba piesní. Hudobno-zábavný program dopĺňali humorným hovorovým slovom, koncertným hudobným číslom. Nechýbala ani komunikácia a zapojenie publika do programu.

 

Katarína Hanková
MKS Valaská Belá

HORE