E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Akademický maliar Imrich Plekanec

Narodil sa 7. novembra 1908 vo Valaskej Belej. Jeho rodina sa presťahovala do Juhoslávie, kde prežil detstvo a mladosť. Študoval na strojárskej priemyslovke. Potom v štúdiách pokračoval v Juhoslávií, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku.

V rokoch 1933-1934 študoval na Ukrajinskej akadémií v Prahe u profesora Kulca a potom na Akadémií výtvarných umení u profesora Nejedlého. Po zatvorení vysokých škôl žil v Jemnici a na hartvíkovickom mlyne. Tu zostal až do roku 1947. Po vojne dokončil štúdia a odišiel do pohraničia. Třebíč a jeho okolie si zamiloval a čerpal tu inšpirácie a námety na svoje obrazy. Bol známy predovšetkým ako krajinár, ale venoval sa tiež figurálnej tvorbe, maľoval portréty a zátišia. Bol vymenovaný za čestného občana Třebíča. Zomrel 23. septembra 1964 vo Varnsdorfe.

Jedno z jeho diel sa nachádza na obecnom úrade vo Valaskej Belej. Je to zrejme jedna z jeho prvých prác - portrét mladej ženy v belanskom kroji v životnej veľkosti. Namaľoval ho v roku 1931, o čom svedčí signatúra v pravom dolnom rohu obrazu pri jeho podpise. V čase, keď mal 23 rokov, po dohode s vtedajšími predstaviteľmi obce, namaľoval tento obraz pre obec, ktorá mu zaň podľa pamätníkov, zaplatila čiasku 1.000 korún. Takto mu obec prispela na náklady súvisiace s cestou a ďalším štúdiom.

HORE