E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Kurz aranžovania ikebán

13. marca 2008 sa uskutočnil kurz aranžovania ikebán, maľovania veľkonočných vajíčok a pletenia korbáčov.
Lektori podujatia, ktorými boli Mgr. Eva Henčelová, Andrea Bullová a Ján Matiaško, predviedli účastníkom kurzu ako zútulniť a vyzdobiť príbytky k sviatkom jari.
Okrem nových nápadov si každý účastník kurzu odniesol vlastnoručne vyrobenú ikebanu, maľované kraslice a taktiež korbáč od pána Matiašku.

HORE