E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Svätomichalské hodové slávnosti

Svätá omša v kostole

Vo štvrtok 29. septembra 2016 sa uskutočnila vizitácia farskej budovy z Biskupského úradu v Nitre. Do našej farnosti prišiel diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý mal stretnutie s farskou radou a zástupcami rôznych organizácií mládeže, rodín, seniorov a rôznych spoločenstiev. O 18.00 h celebroval svätú omšu a po jej skončení požehnal obnovenú farskú budovu. 

V sobotu 1. októbra 2016 prebiehali hodové slávnosti v areáli futbalového ihriska. Program začal o 14.00 h príhovorom starostu obce Ing. Miloša Cúcika a predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku.
V programe vystúpili folklórne súbory FS Belanka z Valaskej Belej a FS Strážovanka zo Zliechova a hudobná skupina Rytmik z Ladiec.
Fanúšikov futbalu potešil zápas starých pánov družstiev Valaská Belá – Dolná Poruba.
Sprievodnými akciami programu boli atrakcie pre deti ako trampolína, skákací hrad, maľovanie na tvár a cukrová vata.
Navštívili nás aj ľudoví remeselníci, ktorí prezentovali svoju kreatívnu prácu a výrobky.
Večer o 20.00 h pokračoval hodový program v kultúrnom dome hodovou zábavou so živou hudbou – skupinou Rytmik.

V nedeľu 2. októbra 2016 sa už tradične konal krojovaný sprievod do kostola Sv. Michala. Tento rok bol obohatený aj o kroje hostí z obce Skalité. Spolu s pani starostkou PaedDr. Andreou Šimurdovou prišli aj členovia folklórnej skupiny a viacerí občania obce.
Slávnostná svätá omša, ktorú celebroval misionár Janko Kušnír, začala o 10.45 h. Po jej skončení sa všetci krojovaní občania a hostia odfotografovali na schodoch pred kostolom.
Potom nasledovalo slávnostné agapé v kultúrnom dome.

 

Touto cestou sa tiež chceme veľmi pekne poďakovať sponzorom podujatia:
•    Andrea Bystrická Valaská Belá
•    Drogéria Ján Ivin Valaská Belá
•    Poľovnícke združenie Valaská Belá

 

Mgr. Denisa Vašková
oddelenie kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE