E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Belianske hody

Nie iba matka,
otec, bratia, sestry
sú tvoja rodina.

Je ňou i sused,
ľudia z iných miest a národov.
Preto každému bohato stôl prestri,
nikoho nevynechaj, ani náhodou.

 

Hodové slávnosti sa konajú na sviatok Svätého Michala - patróna nášho rímsko-katolíckeho kostola.

Slávnosti trvali dva dni. Začali sa podľa programu priateľským futbalovým zápasom starých pánov na ihrisku TJ.

Kultúrny program začal o 16-tej hodine v kine Slovan. Program otvorila a prítomných privítala riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej Elena Kopčanová. Prítomným zaželala príjemné sledovanie programu, pohodu, dobrú náladu a vzájomnú spolupatričnosť. Potom sa už slova ujala Folklórna skupina Belanka, ktorá sa predstavila programom "Konopa, konopa".
Sviatočný deň spríjemnili aj žiaci základnej umeleckej školy, ktorí si pripravili zmes ľudových piesní.
Kultúrny program zavŕšil svojím vystúpením spevák Stanislav Pánis.

Po ukončení vystúpení Elena Kopčanová všetkých pozvala na ochutnávku belianskych jedál a zábavu, ktorá sa konala v kultúrnom dome. Do tanca hrala skupina Nič moc.

Atmosféru hodových slávností dotváral sprievodný program pred kinom Slovan:

  • prezentácia belianskych výšiviek a ukážka belianskej šaty
  • rámenie belianskeho kroja
  • prezenácia výroby tradičných drevených výrobkov Jána Sondora
  • prezentácia brúsenia skla Michala Sondora
  • sprístupnenie  ľudového odevu a historických fotografií obce v objekte kina Slovan
  • výstava sklenených fúkaných výrobkov Petra Dolinaja v objekte kina Slovan
  • výstava brúsených výrobkov Crystal KAM s.r.o. Valaská Belá
  • trampolína, skákací hrad

 
V čase od 15,30 - 17,00 bol verejnosti sprístupnený Skanzen „Sklenný sen“ u Petra Dolinaja, ktorý návštevníkov oboznámil s históriou sklárstva nášho kraja a prezentoval  fúkanie skla.

Hodové slávnosti pokračovali aj v nedeľu krojovaným sprievodom a slávnostnou svätou omšou v kostole Svätého Michala.

HORE