E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Belianske hody

Hodové slávnosti otvorila v sobotu 29. septembra riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej Elena Kopčanová, ktorá v priestoroch kina Slovan privítala prítomných. Popriala im dobrú zábavu a príjemné spomínanie na svoje rodisko.

Potom odovzdala slovo starostovi obce Ing. Milošovi Cúcikovi, ktorý sa prítomným rodákom i návštevníkom obce prihovoril. Taktiež privítal členov folklórnej skupiny Belanka, ktorá sa predstavila humornou scénkou pod názvom "Ako Mara s Ančou rýchlo svadbu vystrojili". Okrem humorného slova zazneli v scénke aj ľudové piesne ako napr. Dolina, dolina, kamenný chodníček; Tá belanská omladina rastie; Za pondelka rána, muzika mi hrala; Mám ja kone vrané, pekne šírované; Mamulienka moja; Zbohom, zbohom, ach mamička moja a iné.

Po vystúpení FS Belanka sa uskutočnilo vystúpenie zabávača a speváka Števa Hruštinca.

Počas hodových slávností nechýbal ani šport - na futbalovom ihrisku na Škrípove sa uskutočnil priateľský futbalový zápas starých pánov.

Vo večerných hodinách sa už tradične konala hodová zábava. Najskôr hrala pre potešenie a do tanca miestna skupina Panter. Od 22-tej hodiny sa konala diskozábava, do tanca hral DJ Majo.

Atmosféru hodových slávností dotváral sprievodný program pred kinom Slovan:

  • ochutnávka hodových špecialít, ovčieho syra a bryndze
  • prezentácia sklenených fúkaných výrobkov pána Petra Dolinaja (Sklenný sen)
  • prezentácia belianskych výšiviek pani Pavlíny Grambličkovej
  • ukážka zručnosti brusiča skla pána Michala Sondora
  • sprístupnenie ľudového odevu a historických fotografií obce.

Pre našich najmenších bol pripravený skákací hrad, trampolína a cukrová vata.

Hodové slávnosti pokračovali aj v nedeľu 30. septembra 2012 krojovaným sprievodom a slávnostnou svätou omšou v kostole Sv. Michala.

HORE