E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Michalské hody

Miestne kultúrne stredisko v spolupráci s obcou pripravilo pre svojich obyvateľov v kine Slovan zábavné sobotné popoludnie.

"Dnes zazvonil o dlažbu
medený októbrový list.
A Vy ste prišli, chceli ste asi prísť...
Tak sme sa tu zišli, známi i neznámi,
ako dva hlasy prudkej ozveny
medzi horami..."

Krásnymi slovami básne a svojim príhovorom otvorila kultúrne podujatie riaditeľka MKS Elena Kopčanová, ktorá privítala prítomných a popriala im príjemný zážitok.
Návštevníkov kina Slovan najskôr zabavili a pekným spevom potešili členovia FS Belanka. Svojimi humornými scénkami nám opäť predviedli svoje úžasné herecké nadanie.
Po ich vystúpení sa pásmom "Dožinky" predstavili hostia zo susednej dedinky Nevidzany - FS Nevidzianka.
Program sa neniesol len vo duchu ľudovej hudby. O spestrenie sa postarali členovia skupiny The Šútrs z Českej republiky. Potešili prítomných zmesou českých a slovenských country piesní.

Po kultúrnom programe nasledovala tanečná zábava, kde sa pri dobrej hudbe hodovalo až do rána :-)

HORE