E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Fašiangy

IMG_20230218_174635

V sobotu 18. februára sa v našej obci konalo tradičné fašiangové veselie spojené s pochovávaním basy a tanečnou zábavou.

Slovo fašiang pochádza z nemeckého "vast-schane", čo značí niečo ako "posledný nápoj" alebo aj "výčap". Odkazuje sa tak na príchod pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Pôvodne boli Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. Významom i časovo sú tieto dva výrazy rovnocenné. Fašiangy boli a sú akýmsi veselým spojivom medzi vážnym časom Vianoc a vážnym obdobím predveľkonočným.

Popolcová streda je pripomienkou ľudskej pominuteľnosti. Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Popolcovou stredou začína štyridsaťdňový pôst spolu so šiestimi nedeľami, ktoré sa doň nezapočítavajú. V období po popolcovej strede sa už neorganizujú žiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedy človek fyzicky aj duševne pripraviť na Veľkú noc spájajúcu sa so vzkriesením Krista.

V sobotu 18. februára sa v našej obci o 17,30 hod v kultúrnom dome uskutočnilo „pochovávanie basy“, po ktorom nasledovala tanečná zábava s hudobnou skupinou Aspero. Prestávky počas zábavy vypĺňali svojím spevom a hudbou členova OZ DivaBela.
Obrad pochovávania basy, v podaní FS Belanka, sprevádzala žartovná rozlúčka, ktorá ohlasovala koniec zábavy na 40 dní. Súčasťou celého obradu bol spevný prednes veršovaných textov, sprevádzaný nárekom prítomných. Pochovávanie basy zostáva v súčasnosti stále živou a obľúbenou tradíciou našej obce.

V nedeľu 19. februára sa v kultúrnom dome uskutočnilo vystúpenie FS Belanka pod názvom Fašiangy.

Z uvedenej akcie bola vyhotovená fotodokumentácia za účelom zverejnenia na obecnej web stránke v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme pokojné pôstne obdobie.

Bc. Radka Kohútová  
odd. kultúrnych služieb

    

Priložené fotografie

HORE