E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Fašiangy 2014

Kultúrne podujatie organizovalo Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej v spolupráci s FS Belanka a s deťmi Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej.
Zraz masiek bol o 15,00 hod v kultúrnom dome. Pred obecným úradom sprievod privítal starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Fašiangovníkov pohostil šiškami a nechýbalo ani niečo na zapitie. Za veselý program ich obdaroval bohatou výslužkou.

Od 19,00 hod sa v kultúrnom dome konala fašiangová zábava. Do tanca hrala hudobná skupina TRI-M. Zabávalo sa až do polnoci a potom nasledovalo pochovávanie basy. Muzikanti zahrali smútočný pochod a smútočný sprievod vošiel hlavnými dverami spievajúc:

"Spinkaj mi basička, spi, keď spinkáš oddýchneš si.
Hrala´s nám všetkým pre radosť, bolo to na teba dosť.
Hrala si do tanca aj do spevu,
mali sme vždy dobrú náladu.
Teraz tu oddychuješ a na strunu si nebrnkneš."

Po ukončení obradu nastal 40-dňový pôst.

 

Katarína Hanková
MKS Valaská Belá

HORE