E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Belianske fašiangy 2011

Fašiangy v našej obci začali tento rok už      5. marca fašiangovým sprievodom masiek v Gápli. Spolu s folklórnou skupinou Belanka sa sprievodu zúčastnili aj ostatní obyvatelia obce.  O 20-tej hodine sa v pohostinstve Dolinka uskutočnil smútočný obrad pochovávania basy, plný vtipných básní a piesní. Zábava trvala do večera. Zabávali sa starší, mladí aj deti.

Fašiangy pokračovali v utorok 8. marca 2011 fašiangovým sprievodom obcou. Sprievod masiek privítal pred obecným úradom starosta obce a riaditeľka MKS. Pohostili ich šiškami a slivovicou.

Po ukončení sprievodu sa v kultúrnom dome konalo vyhodnotenie masiek a nasledovala detská diskotéka.
Po detskej diskotéke pokračovala fašiangová zábava pre dospelých. Do tanca hrala skupina M&M. O polnoci do kultúrneho domu zavítal smútočný sprievod s basou Rózou. Nasledoval smútočný obrad plný zábavných piesní a rýmovačiek.
Po pochovaní basy nastalo 40-dňové pôstne obdobie.

 

HORE