E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek


„Boh stvoril lásku a dal jej meno mama.“

Podujatie pripravili Obec Valaská Belá v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Valaská Belá a folklórnými skupinami FS Belanka a DFs Belanček.

V úvode programu všetky mamičky a prítomných privítal príhovorom starosta obce Ing. Miloš Cúcik a pekná pieseň s názvom „Iba jednu mamičku máš“.
Svojim milým vystúpením nám vyčarili úsmev na tvárach i slzičky dojatia na tvárach naši malí predškoláci pod vedením Peťky Antalovej. Boli naozaj dokonalí.
V programe pripravenom pre mamičky ďalej vystúpili žiaci zo základnej školy z divadelného krúžku „Kukučka“ pod vedením Gabiky Furkovej a Janky Nemčekovej. 
Dievčatá z detského folklórneho súboru Belanček pod vedením Peťky Furkovej a Alenky Baginovej penke zaspievali, zahrali a zatancovali v krojoch.

Nechýbali ani členovia folklórnej skupiny Belanka pod vedením Eleny Kopčanovej, ktorí zaspievali pekné piesne a zahrali dve scénky. Na konci programu bola každá mamička obdarená milým darčekom – šáločkou so srdiečkom a vrecúškom čaju.


Mgr. Denisa Kučerová
oddelenie kultúrnych služieb

HORE