E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek

V nedeľu 10. mája 2015 o 15.30 hod sa v kine Slovan konalo podujatie venované práve tomuto peknému sviatku - Dňu matiek. Organizovali ho MKS vo Valaskej Belej, Obec Valaská Belá, ZŠ s MŠ Valaská Belá a FS Belanka.
V úvode riaditeľka MKS Valaská Belá Elena Kopčanová privítala v kine Slovan všetkých prítomných a následne starosta obce Ing. Miloš Cúcik predniesol príhovor venovaný všetkým mamám.
Potom nasledovala kytička piesní v podaní FS Belanka. Milo a veselo potešili svoje mamičky aj deti z materskej školy svojimi  básničkami a pesničkami, niektoré zaspievali aj v anglickom jazyku.
Po nich sa predstavil detský folklórny súbor Belanček s peknými piesňami, hudbou a tancom a pozdraviť svoje mamičky prišli aj žiaci zo základnej školy z divadelného krúžku.
V závere všetkých pobavila zábavná scénka s názvom „Pionieri“ v podaní členov FS Belanka.

Mgr. Denisa Vašková
MKS Valaská Belá

HORE