E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek

Mama - ty večná, láskyplná učiteľka
od prvých slov až k prvým krokom,
od prvých bolestí cez prvé lásky.

Drahšia ako vzduch.
A drahšia ako slnko.

Pokorná a šťastná k tebe vraciam sa
jediné slovo prevravieť,
najdrahšie slovo - MAMA.

Prítomné mamičky, mamky, babičky privítala FS Belanka piesňouDnes ty, dnes ty, mama moja.Po piesni sa prihovorila riaditeľka MKS Elena Kopčanová a starosta obce Ing. Miloš Cúcik.

Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. V kytici uvitej z básní, piesní a tancov sa predstavili deti zo Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej a žiaci Základnej umeleckej školy Prievidza.
Po vystúpení našich najmenších nasledoval kultúrny program FS Belanka. Ďalej sa prítomným predstavili členovia Detského folklórneho súboru Belanček.
Záver podujatia spríjemnili speváci z Repete v podaní členov FS Belanka.

Po ukončení slávnosti sa riaditeľka MKS s prítomnými rozlúčila a všetkým mamičkám členovia FS Belanka ako poďakovanie podarovali kvietok.

 

Katarína Hanková
MKS Valaská Belá

HORE