E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek

Žena - matka je domov, Tvoj najbližší človek.
V jej náručí cítiť istotu a silu uveriť životu.
Láska, matka, život - jedno musí byť.
Život bez nich nie je možné žiť.
Slovo láska je ženského rodu,
skloňuje sa podľa vzoru žena.
Preto nám je v tejto podobe predurčená:
matka lásku dáva, aby mohla lásku brať,
láskou musí prosiť, odpustiť a ďakovať.
Jej láska je oporou, pilierom rodiny,
v láske nemyslí na seba, vždy len na iných...

V druhú májovú nedeľu privítal starosta obce Ing. Jozef Mulinka a riaditeľka MKS Elena Kopčanová všetky mamičky a staré mamy na oslavách ich sviatku Dňa matiek v priestoroch Kultúrneho domu vo Valaskej Belej. Našim mamičkám patrili všetky detské úsmevy plné čistých a úprimných citov, lásky a vďačnosti. Deti z materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy si uctili mamičky kyticou uvitou z básní, piesní a tancov.
Program obohatila svojím vystúpením folklórna skupina Belanka. Predstavili sa pásmom piesní, tancov a veselými scénkami, ktoré prítomným vyčarili úsmevy na tvárach.
...istý slávny človek povedal: "Ja vkladám celú výchovu ľudského pokolenia do matkiných rúk." O pravdivosti týchto slov netreba vôbec pochybovať, lebo sú to ruky láskavé a mäkké, toľko ospevované prastarými pokoleniami básnikov, ale aj zbrázdené hlbokými jarčekmi života.
Na koniec príhovoru starosta obce poďakoval matkám v mene ich detí za každé milé slovo, bozk a úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, ktoré im možnno pomôže zamyslieť sa nad sebou. Poprial im pevné zdravie, radosť z detí, veľa slnečných dní a optimizmu.

HORE