E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Benefičný koncert - Spievame pre Zarku

DSCN6800

 V nedeľu 1. decembra 2019 sa v kine Slovan konal benefičný koncert, ktorý organizovala Základná škola s materskou školou Valaská Belá a Obec Valaská Belá.
V programe vystúpili Lukáš Sobota, Mgr. Petra Furková a deti zo Základnej školy s MŠ Valaská Belá.
Výťažok z dobrovoľného vstupného bol venovaný Zarke na rehabilitačný pobyt. Zarka sa narodila predčasne v 28. týždni tehotenstva s váhou iba 1430g a 40cm. Od narodenia je veľkou bojovníčkou, ktorej vyzbieraná finančná suma veľmi pomôže v ďalších rehabilitáciách.

Všetkým darcom, v mene Zarky a jej rodičov, zo srdca ďakujeme.


Mgr. Mária Repková
odd. kult. služieb

Priložené fotografie

HORE