E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Argentínske slovenské návraty

Občas sa treba vrátiť,
od vodovodu k horským studničkám,
nabrať čistej vody do dlaní
a so zavretými očami
piť zo snov našim materí...

...aby sme si neboli cudzí.

 

23 potomkov argentínskych Slovákov zavítalo v rámci projektu "Argentínske slovenské návraty" aj do našej obce.

Pri tejto príležitosti sa v pondelok 4. marca v kine Slovan uskutočnilo stretnutie našich občanov s príbuznými, ktorí zavítali do rodiska svojich starých rodičov a prarodičov. V kultúrnom programe sa prítomným predstavila folklórna skupina Belanka a detský folklórny súbor Belanček.

V utorok našich priateľov prijal v obradnej miestnosti obecného úradu starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Oboznámil ich s históriou obce, so životom našich predkov i o súčasnom živote obyvateľov.
Na záver im poprial príjemný pobyt v našej obci, v lone belanskej prírody. Taktiež im zaželal  dobré zdravie, milú rodinnú pohodu a požiadal ich o odovzdanie pozdravov tým, ktorí sa nemohli zúčastniť návštevy u nás.

HORE