E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

72. výročie Slovenského národného povstania

Pamätník Slovenského Národneho Povstania

„Čo krvi sfarbilo už históriu
a koľko armád padlo do hrobov.
No poníky hrdinov večne žijú s nami
a v každej krajine sú ozdobou....“


Piestny akt kladenia venca sa konal pri Pamätníku SNP na Homôlke. V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky v podaní členov FS Belanka a rovnako aj ďalšie piesne s vojnovou tematikou.
Starosta obce Ing. Miloš Cúcik privítal všetkých zúčastnených a prihovoril sa im. Minútou ticha si uctili pamiatku účastníkov povstania, ktorí už nie sú medzi nami.
Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili členovia Zväzu protifašistických bojovníkov a Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá a niekoľko občanov.
Je žiadúce, aby sa poriadali takého spomienkové slávnosti. A preto, my žijúci, VŠETCI, jednako starší i mladí, vždy s úctou postojme na miestach, ktoré sú skropené krvou najodvážnejších synov nášho národa.

Česť a sláva padlým hrdinom!

 

Mgr. Denisa Vašková
oddelenie kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE