E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

79. výročie oslobodenia obce Valaská Belá

pamätník

12. apríla 2024 sme si pripomenuli 79. výročie oslobodenia našej obce.
Pamiatku padlých sme si uctili pietnym aktom položenia venca pri pamätníku v centre obce.

Pietneho aktu sa zúčastnil  predseda ZO SZPB pán Július Podskoč, členovia ZO SZBP a obyvatelia obce.
Po položení venca a uctení si pamiatky padlých pán Július Podskoč informoval prítomných o udalostiach a bojoch pri oslobodení Valaskej Belej.

Nezabúdajme na utrpenie a bolesť sovietskych, rumunských a československých vojakov, ktorí nám priniesli slobodu. Nezabúdajme ani na utrpenie civilného obyvateľstva, ktorým nemecké okupačné vojenské a bezpečnostné jednotky a ich slovenskí prisluhovači vzali nielen ich domovy a majetok, ale v mnohých prípadoch aj to najcennejšie – ich životy.

Priložené fotografie

HORE