E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

75. výročie Slovenského národného povstania

70368762_2300377946746329_9111841885185376256_n

Tento rok si pripomíname 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania.

Predvečer osláv SNP bol v našej obci venovaný páleniu vatry, ktorej tradíciu by sme chceli opäť oživiť. Táto akcia sa uskutočnila vďaka spolupráci Obce Valaská Belá so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Urbárskym spoločenstvom Valaská Belá a Dobrovoľným hasičským zborom Valaská Belá, ktorý sa postaral o postavenie vatry na kopci Hôrka.
Pri tejto príležitosti sa konala opekačka s príjemným posedením.

Vo štvrtok 29. augusta 2019 sa konali už tradičné oslavy SNP, a to pri pamätníku SNP na Homôlke.
Pietného aktu kladenia venca sa zúčastnil starosta obce Ing. Miloš Cúcik, členovia ZO SZPB, členovia DHZ Valaská Belá, FS Belanka a občania našej obce.         

SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí.

„Nezabúdajme na Slovenské národné povstanie!"


Mgr. Mária Repková                                         
odd. kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE