E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

70. výročie Slovenského národného povstania

Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva právo život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.


Akt slávnostného položenia venca sa konal o 11,00 hod pri pamätníku padlých hrdinov na Homôlke. V úvode všetci prítomní spoločne zaspievali prvé dve slohy zo štátnej hymny Slovenska. Nasledoval príhovor starostu obce Ing. Miloša Cúcika a riaditeľky MKS Eleny Kopčanovej.

„V tú jeseň rušnú, krvavú, hrnul sa národ húfne pod svoju zástavu.
Volali rodné hory, po nociach signalizačné vatry klásť.
Do boja vyzývala vlasť.
Šli muži, ženy s dlaňou na dlani, šli chlapci kvetmi ovešaní.
A mnohí Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť.
A život mali strašne radi.
Tak veľmi chcelo sa im žiť a odchádzali odhodlaní aj so smrťou sa priateliť.“

Tejto spomienkovej slávnosti pri príležitosti 70. výročia SNP sa taktiež zúčastnili členovia ZO SZPB a ZO SZZP, členovia FS Belanka, členovia DHZ Valaská Belá a ostatní hostia a občania obce.
Všetkým ďakujeme za to, že prispeli k slávnostnej a dôstojnej atmosfére.

Denisa Vašková
MKS Valaská Belá

HORE