E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

68. výročie SNP

V tento deň sme si nielen my, ale všetci obyvatelia Slovenska pripomenuli 68. výročie začiatku Slovenského národného povstania, ktoré vypuklo 29. augusta 1944 v Banskej Bystrici. Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín, medzníkom, ku ktorému sa už vyše polstoročia vracia naša spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a spolupatričnosti k rodine európskych štátov. S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.

Na tomto mieste, v tejto chvíli a v tomto veku
pokojne postoj,
ticho pobudni
a pohľadaj sa v práci svojich dní...
Pokojne prejdi krajom,
kde ľudia rástli z odvahy,
každý deň pasovaním sa za hrdinov –
vstupujúc smrti na prahy...

HORE