E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Vítanie detí do života

100_4385a

Vo štvrtok 19. decembra 2019 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnila milá slávnosť Vítanie detí do života.

Z nehy a lásky narodí sa človek
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet.

Slávnosť otvorila predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti Mgr. Marta Kodajová.
Prítomným rodičom a ich detičkám sa prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik, ktorý im v mene obce, aj v mene vlastnom, zaželal pevné zdravie a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťatka.

Na slávnosť boli pozvaní:

  • Matej Čičmanec
  • Mia Čižnárová
  • Nela Hájičková
  • Michal Horváth
  • Tamara Kohútová
  • Nela Mikušincová

Pri tejto milej príležitosti bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy zboru pre občianske záležitosti, do ktorej sa rodičia postupne podpísali. Starosta obce Ing. Miloš Cúcik im odovzdal darčeky pre ich dieťatko a mamičke kyticu.

Počas slávnosti zazneli tóny piesní, hovorené slovo bolo obohatené básňami v podaní detí z materskej školy a  členov ZPOZ-u.

HORE