E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Rozlúčka s deviatakmi 2022

rozlucka s deviatakmi

Slávnosť sa uskutočnila vo štvrtok 30. júna 2022. Spolu so žiakmi sme na obrade privítali aj riaditeľku Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej Mgr. Janu Cvíčelovú, pani triednu učiteľku Mgr. Petru Mihálkovú a pani učiteľku Editu Belancovú.

Úvodné slovo patrilo predsedníčke Zboru pre občianskej záležitosti Mgr. Marte Kodajovej. Prítomným sa potom prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik.

V živote našich deviatakov sa zavŕšila jedna etapa. Etapa veľmi významná - ukončili svoje pôsobenie na základnej škole.

Želáme im veľa šťastia, dobrý začiatok a úspešné ukončenie štúdia na strednej škole.

Priložené fotografie

HORE