E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Pietny akt pri príležitosti 75. výročia tragických udalostí v obci Valaská Belá

DSCN6702

V stredu 6. novembra 2019 sa pri príležitosti 75. výročia tragických udalostí, pri ktorých došlo k zavraždeniu Rómov v našej obci, konal v časti obce Škrípov pietny akt. 

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci Občianskeho združenia In Minorita s Obcou Valaská Belá priamo pri masovom hrobe v časti obce Škrípov - Nad Studienkami a realizovalo sa vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Valaská Belá bola v čase Slovenského národného povstania partizánskou obcou. Operovala tu partizánska brigáda Jána Žižku. Tvorili ju okrem Slovákov aj partizáni iných národností - bojovali tu Rusi, Česi, Francúzi i Židia.

Obyvatelia Belej sa snažili pomáhať partizánom najmä v zimnom období, kedy v partizánskych bunkroch nebolo dostatok potravín. Okrem pomoci pri zásobovaní partizánov robili mnohí spojky, poskytovali im informácie o tom, čo sa v dedine deje a dôležité bolo vedieť, či sa v obci neobjavili Nemci. Tieto informácie pre partizánov zabezpečovali v obci i belianskí Rómovia.

Aj v novembri 1944 prišli do obce Valaská Belá Nemci a zavraždili tu 13 Rómov, z toho minimálne štyria boli deti vo veku 10, 5, 2 a pol roka.
Podľa svedka Jozefa Trepáča, ktorý v tom čase robil hrobára, to boli esesáci. Svedok konkrétne hovoril (citácia):

"Viem, že 6. novembra 1944 prišli do Valaskej Belej príslušníci jednotky SS a viem to z toho dôvodu, že na čiapkach mali označenie ľudskej lebky. Títo príslušníci prišli od cigánskej osady zvanej Nová Pešť, kde zaistili všetkých tam bývajúcich cigáňov. Viem, že v tom čase tam zaistili 13 osôb cigánskeho pôvodu, medzi ktorými sa nachádzali muži, ženy i deti. Tieto osoby potom odviedli na samotu zvanú Nad Studienkami, kde ich ranou do tyla povraždili. Povraždené osoby nechali potom na mieste, kde ich postrieľali bez toho, že by ich aspoň čiastočne zahádzali zemou. Tieto osoby v počte 13 boli tam určitú dobu ponechané na mieste činu a potom som dostal od starostu obce pokyn, aby som tieto osoby pochoval, čo som aj urobil. Viem s určitosťou, že som vtedy pochoval priamo na mieste činu 13 osôb cigánskeho pôvodu. Spomínam si, že bol tam zavraždený aj jeden mladý cigánsky chlapec, ktorý ovšem nebol usmrtený strelnou ranou, ale bol bodákom prepichnutý a tak som ho tam aj skrčeného našiel. K veci dodávam, že povraždených cigáňov som uložil do jednej jamy a túto som potom zahádzal zemou.
Ďalej mi je známe, že práve v tom čase príslušníci nemeckej jednotky SS vo Valaskej Belej popravili obesením Augustína Topora z Valaskej Belej a ešte ďalšieho partizána židovského pôvodu, ktorého meno mi nie je známe" (koniec citácie).

Prítomným sa počas tohto pietneho aktu prihovoril starosta obce Valaská Belá Ing. Miloš Cúcik, Zuzana Kumanová, PhD. - etnografka a historička, predsedkyňa občianskeho združenia In Minorita, etnológ a romista PhDr. Arne B. Mann, CSc.

Pietneho aktu sa zúčastnil aj MUDr. Pavel Traubner, PhD., ktorý sa v období rokov 1944 - 1945 ako 4-ročný spolu s rodinou 9 mesiacov ukrýval na belianskych lazoch. Lazníci ukrývali ľudí, ktorí boli pre vtedajšiu vrchnosť nežiaduci aj napriek tomu, že sami boli v ohrození života. Nedokázali týchto ľudí vyhnať spredo dverí, lebo sa to priečilo ich kresťanským zásadám.
Na pomoc partizánom doplatili napríklad ľudia z lazov u Hírešov, Ďurčekov a Petelúchov, odkiaľ boli odvedení všetci dospelí muži a odvlečení do koncentračných táborov.

O masový hrob v Škrípove sa dlhé roky starajú obyvatelia obce Valaská Belá. V auguste 2010 obec Valaská Belá v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uskutočnila rekonštrukciu tohto pamätníka.
Na revitalizácii masového hrobu sa tento rok podieľalo Združenie In Minorita, ktoré dalo nainštalovať tabuľu s menami obetí a upravilo okolie pamätníka.

 Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
11. 11. 2019  pamätník556 kB [pdf]

Priložené fotografie

HORE