E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Obecná knižnica - otvorenie počas letných prázdnin 2021

Vážení čitatelia,
oznamujeme Vám, že Obecná knižnica vo Valaskej Belej bude  počas letných prázdnin otvorená nasledovne:

  • v mesiaci júl každú stredu v čase od 10,00 hod do 12,30 hod
  • v mesiaci august bude knižnica zatvorená


Mgr. Denisa Kučerová
odd. kultúrnych služieb

HORE