E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek 2024

den-matiek-maj-2019-hotel-tenis-web-obr.

V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

"Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
Pre ocka jednu,
druhú mame."


V našej obci sme slávili Deň matiek 12. mája. Pre mamy a babky si pripravili program detičky z materskej školy, DFS Belanček pod vedením Mgr. Petry Furkovej, žiaci zo ZUŠ Valaská Belá a FS Belanka s kapelou.


Bc. Radka Kohútová
odd. kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE